Historia szkoły 
 
Strona Główna 
 
Pracownicy 
 
Uczniowie 
 
Samorząd Uczniowski 
 
Mehoffer naszym patronem. 
 
Koła zainteresowań 
 
Konkursy 
 
Plan lekcji 
 
Podręczniki 
 
WYPRAWKA  

Archiwum
       

 

 

Samorząd Uczniowski   Opiekun: Elżbieta Popielarz, Aneta Biskup  

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szk. 2013/2014:  
 
 
Gospodarz szkoły - Katarzyna Piechota
Z – ca gospodarza - Jakub Jaskóła
Z – ca gospodarza - Jakub Mituta
Członkowie:
Wiktoria Augustyniak
Sandra Kostrzewa
Nikola Kostrzewska
Andżelika Stefaniak
Loretta Szarek
Weronika Szczepaniak
Kinga Zięba 


SU pracuje zgodnie z założeniami i zadaniami całorocznymi zawartymi w regulaminie działania oraz Zadaniami comiesięcznymi Szkolnego Planu Wychowawczego:
1.    Przeprowadzenie wyborów:
-         pogadanki na temat ordynacji wyborczej przeprowadzone przez panią opiekun;
-         przygotowanie plakatów wyborczych;
-         wybory.
2.    Opracowanie ramowego planu działania SU i zadań comiesięcznych.
3.    Zatwierdzenie planu działania na dany rok szkolny.
4.    Zorganizowanie i prowadzenie  imprez szkolnych:
-         Szkolny Dzień Chłopca,
-          andrzejki,
-         Choinka,
-          walentynki,
-         Szkolny Dzień Kobiet,
-         Święto powitania wiosny.
5.    Promowanie osiągnięć uczniów:
-         ogłaszanie osiągnięć  na ogólnoszkolnych apelach,
 -         przyznawanie nagród i dyplomów za udział w konkursach wewnątrzszkolnych.
6.    Prowadzenie cotygodniowych apeli roboczych.
7.    Prowadzenie apeli i uroczystości szkolnych.
8. Organizacja dyżurów porządkowych podczas przerw.
9. Opieka nad gazetką samorządową.
10. Organizacja picia herbaty.
11. Zbiórka pieniędzy na cele charytatywne.